ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่11 มี.ค. 2562 
2 รับจดทะเบียน29 ม.ค. 2564 
3 ประกาศโฆษณา4 ก.พ. 2564