ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่9 เม.ย. 2562 
2 รับจดทะเบียน3 มี.ค. 2565 
3 ประกาศโฆษณา3 มี.ค. 2565