ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่7 พ.ค. 2562 
2 รับจดทะเบียน23 ก.ย. 2564 
3 ประกาศโฆษณา23 ก.ย. 2564