ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่29 พ.ค. 2562 
2 รับจดทะเบียน11 ต.ค. 2564 
3 ประกาศโฆษณา14 ต.ค. 2564