ลำดับสถานะวันที่หมายเหตุ
1 ยื่นคำขอใหม่28 มิ.ย. 2562 
2 รับจดทะเบียน26 มี.ค. 2563 
3 ประกาศโฆษณา26 มี.ค. 2563 
4 ชำระค่าธรรมเนียมรายปี8 เม.ย. 2563ปีที่ 5 ถึง 6