สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน
ค้นหาจากชื่อสิ่งประดิษฐ์ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 67 [>]Record 1 to 25 of 1,672
 เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
ชื่อการประดิษฐ์
Name
วันที่ครบกำหนดคัดค้าน
Due Date
1 2001004633 19 เม.ย. 25502001004633A21 ก.พ. 2565องค์ประกอบซึ่งกินได้ซึ่งประกอบรวมด้วยสารแต่งกลิ่นรสซึ่งให้รสอร่อยที่มีศักยภาพสูง และกระบวนการสำหรับการผลิตองค์ประกอบซึ่งกินได้ 22 พ.ค. 2565
2 1701006361 10 ส.ค. 25581701006361A21 ก.พ. 2565การใช้แอนติบอดีของตัวรับของเปปไทด์ที่เกี่ยวข้องกับยีนที่ต้านแคลซิโตนิน (CGRP) หรือชิ้นส่วนที่ใช้จับแอนติเจนของมันในการผลิตองค์ประกอบทางเภสัชกรรม สำหรับบำบัดหรือป้องกันอาการปวดหัวไมเกรน และอุปกรณ์แบบบรรจุไว้ล่วงหน้าที่ประกอบรวมด้วยเภสัชกรรมดังกล่าว 22 พ.ค. 2565
3 1701007853 29 มิ.ย. 25591701007853A21 ก.พ. 2565เปปไทด์ชนิดใหม่และองค์รวมของเปปไทด์สำหรับการใช้ในการบำบัดทางภูมิคุ้มกัน ต่อต้านโรคมะเร็งรังไข่และโรคมะเร็งอื่น ๆ 22 พ.ค. 2565
4 1901000960 31 ส.ค. 25591901000960A21 ก.พ. 2565ยานพาหนะชนิดมีอาน 22 พ.ค. 2565
5 1901003581 15 ธ.ค. 25591901003581A21 ก.พ. 2565สารผสมโพลีเมอร์ ลาเท็กซ์ที่สามารถบ่มตัวได้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 22 พ.ค. 2565
6 1801005214 28 ก.พ. 25601801005214A21 ก.พ. 2565วิธีสำหรับการผลิตไซโคลโดเดคะซัลเฟอร์ 22 พ.ค. 2565
7 1801007534 8 มิ.ย. 25601801007534A21 ก.พ. 2565สารรวมทางเภสัชกรรมซึ่งประกอบรวมด้วยตัวยับยั้ง c-Raf และโมเลกุลแอนติบอดีต้าน PD-1 22 พ.ค. 2565
8 1801004103 19 มิ.ย. 25601801004103A21 ก.พ. 2565วิธีการและชุดเครื่องสำหรับการตกผลึกเเละการเพิ่มน้ำหนักโมเลกุลของอนุภาคโพลีเมอร์ 22 พ.ค. 2565
9 1901000842 14 ก.ค. 25601901000842A21 ก.พ. 2565เครื่องและวิธีการสำหรับการปฏิบัติกับยับซัม 22 พ.ค. 2565
10 1901000437 24 ก.ค. 25601901000437A21 ก.พ. 2565เครื่องผลิตฟองอากาศระดับอนุภาค, วิธีการผลิตฟองอากาศระดับอนุภาค, อุปกรณ์ดูดและระบบดูด 22 พ.ค. 2565
11 1901000696 2 ส.ค. 25601901000696A21 ก.พ. 2565เครื่องและวิธีการสำหรับการผสมวัสดุชนิดเพสต์กับแก๊ส 22 พ.ค. 2565
12 1901000995 8 ส.ค. 25601901000995A21 ก.พ. 2565การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเค้นต่ำเพื่อทำให้การจัดเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นเม็ดกลมเล็กที่สุด 22 พ.ค. 2565
13 1701004989 1 ก.ย. 25601701004989A21 ก.พ. 2565กรรมวิธีการผลิตเครื่องเรือนจากเชือก 22 พ.ค. 2565
14 1901001911 29 ก.ย. 25601901001911A21 ก.พ. 2565การลดการสูญเสียสีจากวัสดุที่ถูกย้อมแล้วโดยใช้เกลือเอมีนของคาร์บอกซิลิก แอซิด 22 พ.ค. 2565
15 1901002684 6 ต.ค. 25601901002684A21 ก.พ. 2565อุปกรณ์ควบคุมป้ายโฆษณาแบบดิจิตอลและระบบป้ายโฆษณาแบบดิจิตอล 22 พ.ค. 2565
16 1901002120 16 ต.ค. 25601901002120A21 ก.พ. 2565การทำให้ได้การประหยัดพลังงานมากที่สุดโดยการใช้งานการลดแรงดันไฟฟ้าแบบการอนุรักษ์ด้วยการควบคุมแรงดันไฟฟ้าเชิงปรับแปลงและการลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดที่จุดของการใช้ 22 พ.ค. 2565
17 1901002287 27 ต.ค. 25601901002287A21 ก.พ. 2565การปฏิสัมพันธ์แบบหลายผู้ใช้งานด้วยบริการแบบออฟไลน์ที่อยู่บนพื้นฐานของความ เป็นจริงเสริม 22 พ.ค. 2565
18 1901003455 8 ธ.ค. 25601901003455A21 ก.พ. 2565องค์ประกอบทางโภชนาการสำหรับการปรับปรุงเยื่อหุ้มเซลล์ 22 พ.ค. 2565
19 1901004055 26 ธ.ค. 25601901004055A21 ก.พ. 2565ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงรบกวนและวิธีการป้องกันและกำจัดแมลงรบกวน 22 พ.ค. 2565
20 1901005319 28 ก.พ. 25611901005319A21 ก.พ. 2565ระบบประมวลผลสัญญาณการปฏิบัติการของอุปกรณ์และวิธีการ 22 พ.ค. 2565
21 1901008051 27 มี.ค. 25611901008051A21 ก.พ. 2565โครงสร้างด้านหลังของลำตัวยานพาหนะ 22 พ.ค. 2565
22 2001005440 29 มี.ค. 25612001005440A21 ก.พ. 2565ระบบเติมเชื้อเพลิงสำหรับเรือเล็ก 22 พ.ค. 2565
23 1901004153 6 เม.ย. 25611901004153A21 ก.พ. 2565ส่วนปกป้องการส่งถ่ายของเครื่องลำเลียง 22 พ.ค. 2565
24 1901006543 26 เม.ย. 25611901006543A21 ก.พ. 2565เครื่องทำแบบหล่อชนิดไร้หีบแบบ 22 พ.ค. 2565
25 1901007528 23 พ.ค. 25611901007528A21 ก.พ. 2565ชุดเครื่องคำนวณโครงสร้างจุลภาค 22 พ.ค. 2565
[<] Page of 67 [>]Record 1 to 25 of 1,672
© 2021 DIP