สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน
ค้นหาจากชื่อสิ่งประดิษฐ์ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 51 [>]Record 1 to 25 of 1,257
 เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
ชื่อการประดิษฐ์
Name
วันที่ครบกำหนดคัดค้าน
Due Date
1 1601000811 18 มี.ค. 25581601000811A2 ส.ค. 2564ระบบและวิธีการสำหรับการยับยั้งภัยคุกคามต่อการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศผ่านทางบอร์เดอร์เกตเวย์ 31 ต.ค. 2564
2 1801004352 20 ม.ค. 25601801004352A2 ส.ค. 2564กรรมวิธีสำหรับการเตรียมของกลีเซอรอลคาร์บอเนต 31 ต.ค. 2564
3 1901002141 12 ต.ค. 25601901002141A2 ส.ค. 2564วิธีการและเครื่องสำหรับการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ ส่วนของเหลวและส่วนลิกนิน 31 ต.ค. 2564
4 1901005770 11 ม.ค. 25611901005770A2 ส.ค. 2564ด้ามจับก๊อกจ่ายแบบไร้สัมผัสสำหรับการจ่ายเครื่องดื่ม 31 ต.ค. 2564
5 1901004815 7 ก.พ. 25611901004815A2 ส.ค. 2564ชุดที่รวมถึงชิ้นส่วนเชิงแสงกึ่งสำเร็จรูปและอุปกรณ์การบล็อก; และวิธีการสำหรับจัดให้มีชุดดังกล่าว 31 ต.ค. 2564
6 1901004901 23 ก.พ. 25611901004901A2 ส.ค. 2564เครื่องวัด, เกท และวิธีการสำหรับการกระตุ้นเครื่องวัด 31 ต.ค. 2564
7 1901006661 23 มี.ค. 25611901006661A2 ส.ค. 2564กระบวนการเพื่อเตรียมไซคลิก โอลิโกเมอร์ และไซคลิก โอลิโกเมอร์ที่สามารถได้รับมาด้วยวิธีนั้นและกระบวนการเพื่อทำพอลิเมอไรซ์มัน 31 ต.ค. 2564
8 1901006272 28 มี.ค. 25611901006272A2 ส.ค. 2564แก้วที่มีการส่งผ่านสูง 31 ต.ค. 2564
9 1901006092 26 เม.ย. 25611901006092A2 ส.ค. 2564วิธีการสำหรับดำเนินวิธีดำเนินการที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน AMF โดย UDM ในระบบสื่อสารแบบไร้สาย และอุปกรณ์สำหรับสิ่งดังกล่าว 31 ต.ค. 2564
10 1901004817 8 ก.ค. 25461901004817A9 ส.ค. 2564วิธีการจัดการบัฟเฟอร์การแสดงเสมือนสำหรับการถอดรหัสภาพการทำนาย H.264 7 พ.ย. 2564
11 2001005157 4 พ.ย. 25482001005157A9 ส.ค. 2564ระบบแคปซูลนิ่มที่ไม่ใช่เจลาติน 7 พ.ย. 2564
12 1901000982 12 ก.ย. 25541901000982A9 ส.ค. 2564วิธีการสำหรับการบำบัดน้ำที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในอุตสาหกรรม 7 พ.ย. 2564
13 1701003545 18 ธ.ค. 25581701003545A9 ส.ค. 2564องค์ประกอบวัคซีนของไวรัสไข้เลือดออก และวิธีการของการใช้งานของสิ่งเหล่านั้น 7 พ.ย. 2564
14 1801001321 2 ก.ย. 25591801001321A9 ส.ค. 2564สูตรส่วนผสมของเฟอร์ริกไพโรฟอสเฟตที่ละลายได้ชนิดแข็ง ชุดอุปกรณ์ และวิธีการในการใช้สิ่งเดียวกันนี้ 7 พ.ย. 2564
15 1901001756 27 ก.ย. 25591901001756A9 ส.ค. 2564โครงสร้างการหล่อลื่นของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 7 พ.ย. 2564
16 1801002057 5 ต.ค. 25591801002057A9 ส.ค. 2564องค์ประกอบลาเท็กซ์สำหรับการขึ้นรูปชนิดจุ่ม และสิ่งของที่ถูกขึ้นรูปชนิดจุ่มที่ถูกผลิตขึ้นจากสิ่งนี้ 7 พ.ย. 2564
17 1801002223 5 ต.ค. 25591801002223A9 ส.ค. 2564องค์ประกอบลาเท็กซ์สำหรับการจุ่มขึ้นรูปและวัตถุขึ้นรูปซึ่งถูกผลิตขึ้นจากสิ่งนั้น 7 พ.ย. 2564
18 1801002449 27 ต.ค. 25591801002449A9 ส.ค. 2564แอนติบอดีต้าน HtrA1 และวิธีการใช้แอนติบอดีนั้น 7 พ.ย. 2564
19 1901004906 14 ก.พ. 25601901004906A9 ส.ค. 2564วิธีการสำหรับผลิตเครื่องมือเจียและเครื่องมือเจีย 7 พ.ย. 2564
20 1801004970 28 ก.พ. 25601801004970A9 ส.ค. 2564สูตรตำรับเฉพาะที่ที่มีไซโคลสปอรินและการใช้ 7 พ.ย. 2564
21 1801005100 1 มี.ค. 25601801005100A9 ส.ค. 2564ลามิเนตและการประยุกต์ใช้งานสำหรับสิ่งเดียวกันนั้น 7 พ.ย. 2564
22 1801005352 8 มี.ค. 25601801005352A9 ส.ค. 2564โต๊ะสำหรับเตรียมอาหารแช่เย็นและตัวยึดบานพับสำหรับยึดฝาที่เปิดบางส่วนหรือเปิดจนสุด 7 พ.ย. 2564
23 1901001042 29 พ.ค. 25601901001042A9 ส.ค. 2564เครื่องหนีบยึด 7 พ.ย. 2564
24 1901001509 19 มิ.ย. 25601901001509A9 ส.ค. 2564อุปกรณ์เสริมสำหรับรถเข็น และชุดประกอบสำหรับการขนส่งซึ่งประกอบรวมด้วยรถเข็นและอุปกรณ์เสริมดังกล่าว 7 พ.ย. 2564
25 1901000894 26 ก.ค. 25601901000894A9 ส.ค. 2564วัสดุพลาสติกกั้นการซึมผ่านของออกซิเจน (Oxygen Barrier Plastic Material) 7 พ.ย. 2564
[<] Page of 51 [>]Record 1 to 25 of 1,257
© 2021 DIP