สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน
ค้นหาจากชื่อสิ่งประดิษฐ์ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 43 [>]Record 1 to 25 of 1,064
 เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
ชื่อการประดิษฐ์
Name
วันที่ครบกำหนดคัดค้าน
Due Date
1 1501004364 31 ม.ค. 25571501004364A29 มี.ค. 2564วิธีการสำหรับการวัดความเข้มข้นของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ 27 มิ.ย. 2564
2 1401006350 22 ต.ค. 25571401006350A29 มี.ค. 2564ตัวยึดไมโครโฟน 27 มิ.ย. 2564
3 1701000602 30 ก.ค. 25581701000602A29 มี.ค. 2564กระบวนการที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตสารประกอบเคมีเป้าหมายจากวัสดุเซลลูโลส 27 มิ.ย. 2564
4 1701005918 1 เม.ย. 25591701005918A29 มี.ค. 2564สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกที่เป็นตัวยับยั้ง AS LSD1 27 มิ.ย. 2564
5 1801005444 1 เม.ย. 25591801005444A29 มี.ค. 2564ตัวเร่งปฏิกิริยาแอลฟา-โอเลฟินแบบเส้นตรงชนิดใหม่และการเตรียมและการใช้งานของสิ่งดังกล่าว 27 มิ.ย. 2564
6 1701006360 22 เม.ย. 25591701006360A29 มี.ค. 2564สารยับยั้งโบรโมโดเมน 27 มิ.ย. 2564
7 1701006343 27 เม.ย. 25591701006343A29 มี.ค. 2564อุปกรณ์อิมมูโนโครมาโทกราฟีที่ลดสัญญาณรบกวนพื้นหลังและวิธีลดนั้น 27 มิ.ย. 2564
8 1801006943 2 มิ.ย. 25591801006943A29 มี.ค. 2564อุปกรณ์แปลงผันกำลัง 27 มิ.ย. 2564
9 1701007675 23 มิ.ย. 25591701007675A29 มี.ค. 2564สารคุมกำเนิดที่มีดรอสไพรีโนนเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยหญิงที่ประสบกับภาวะน้ำหนักมากเกิน 27 มิ.ย. 2564
10 1701007697 23 มิ.ย. 25591701007697A29 มี.ค. 2564ตัวยับยั้ง VMAT2 สำหรับการบำบัดโรคหรือความผิดปกติทางประสาทวิทยา 27 มิ.ย. 2564
11 1701007800 24 มิ.ย. 25591701007800A29 มี.ค. 2564ตัวยับยั้งเมทัลโล-บีตา-แลคทาเมส 27 มิ.ย. 2564
12 1801001476 9 ก.ย. 25591801001476A29 มี.ค. 2564วิธีการของการเตรียมสารสกัดจากต้นแอมโบรเซีย 27 มิ.ย. 2564
13 1901001812 29 ก.ย. 25591901001812A29 มี.ค. 2564วิธีการของการกันไม่ให้เกิดการประกอบผิดพลาดของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน, ห้องข้อเหวี่ยงและเสื้อสูบ 27 มิ.ย. 2564
14 1801002116 11 ต.ค. 25591801002116A29 มี.ค. 2564สารรวมวัคซีนต้านมะเร็ง 27 มิ.ย. 2564
15 1801002360 21 ต.ค. 25591801002360A29 มี.ค. 2564สารยับยั้งเฟอร์โรพอร์ตินชนิดใหม่ 27 มิ.ย. 2564
16 1801002961 2 พ.ย. 25591801002961A29 มี.ค. 2564ผ้าชนิดวูฟเวนแบบลอยบางส่วน 27 มิ.ย. 2564
17 1801004694 9 ก.พ. 25601801004694A29 มี.ค. 2564วิธีการและระบบสำหรับการระบุเขตภูมิอากาศเกษตรแบบอัตโนมัติ 27 มิ.ย. 2564
18 1901005310 1 มี.ค. 25601901005310A29 มี.ค. 2564หัวจ่ายเชื้อเพลิง 27 มิ.ย. 2564
19 1801005331 8 มี.ค. 25601801005331A29 มี.ค. 2564องค์ประกอบกลูโคส, วัตถุดิบในการหมักด้วยจุลชีพ และวิธีการสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมี 27 มิ.ย. 2564
20 1801005585 10 มี.ค. 25601801005585A29 มี.ค. 2564ผลึกของกลูตาไธโอนที่ถูกรีดิวซ์ และวิธีการสำหรับการผลิตสิ่งเดียวกันนี้ 27 มิ.ย. 2564
21 1801006327 14 มี.ค. 25601801006327A29 มี.ค. 2564แผ่นแล่นประสาน 27 มิ.ย. 2564
22 1901004933 24 มี.ค. 25601901004933A29 มี.ค. 2564ชุดเครื่องปรับอากาศ 27 มิ.ย. 2564
23 1901002521 26 มี.ค. 25601901002521A29 มี.ค. 2564การวัดแรงดันรูหลุมเจาะด้วยเสียงที่ไม่ใช่เชิงเส้นแบบถอยหลังเวลา 27 มิ.ย. 2564
24 1801005872 30 มี.ค. 25601801005872A29 มี.ค. 2564องค์ประกอบต้านจุลชีพที่ประกอบรวมด้วยไธมอล, เทอร์ปีนีออลและแคทไอออนิก ฟอสโฟลิพิด 27 มิ.ย. 2564
25 1801006387 4 เม.ย. 25601801006387A29 มี.ค. 2564กระบวนการสำหรับผลิตอิมัลชันที่มีหยดขนาดเล็กที่มีความดันต่ำ 27 มิ.ย. 2564
[<] Page of 43 [>]Record 1 to 25 of 1,064
© 2021 DIP