สิทธิบัตรออกแบบที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน
ค้นหาจากชื่อการออกแบบ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 29 [>]Record 1 to 25 of 701
 เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
ชื่อการประดิษฐ์
Name
วันที่ครบกำหนดคัดค้าน
Due Date
1 1602004297 28 ต.ค. 25591602004297D28 เม.ย. 2565แผ่นป้องกันแผลกดทับ 27 ก.ค. 2565
2 1802003508 21 ส.ค. 25611802003508D28 เม.ย. 2565ช่องระบายอากาศ 27 ก.ค. 2565
3 1802004500 17 ต.ค. 25611802004500D28 เม.ย. 2565แม่แบบสำหรับพิมพ์กระดาษ 27 ก.ค. 2565
4 1802004501 17 ต.ค. 25611802004501D28 เม.ย. 2565แม่แบบสำหรับพิมพ์กระดาษ 27 ก.ค. 2565
5 1902001513 2 เม.ย. 25621902001513D28 เม.ย. 2565เครื่องประดับ 27 ก.ค. 2565
6 1902001543 24 เม.ย. 25621902001543D28 เม.ย. 2565แปรงสีฟัน 27 ก.ค. 2565
7 1902001649 3 พ.ค. 25621902001649D28 เม.ย. 2565ชิ้นส่วนโครงสร้าง 27 ก.ค. 2565
8 1902002185 7 มิ.ย. 25621902002185D28 เม.ย. 2565อาคารสำเร็จรูป 27 ก.ค. 2565
9 1902002359 17 มิ.ย. 25621902002359D28 เม.ย. 2565ซองบรรจุภัณฑ์ 27 ก.ค. 2565
10 1902002450 19 มิ.ย. 25621902002450D28 เม.ย. 2565กล่อง 27 ก.ค. 2565
11 1902002531 27 มิ.ย. 25621902002531D28 เม.ย. 2565คานพื้นสำเร็จรูป 27 ก.ค. 2565
12 1902002532 27 มิ.ย. 25621902002532D28 เม.ย. 2565คานพื้นสำเร็จรูป 27 ก.ค. 2565
13 1902002537 28 มิ.ย. 25621902002537D28 เม.ย. 2565ขวด 27 ก.ค. 2565
14 1902002716 11 ก.ค. 25621902002716D28 เม.ย. 2565คานพื้นสำเร็จรูป 27 ก.ค. 2565
15 1902002717 11 ก.ค. 25621902002717D28 เม.ย. 2565คานพื้นสำเร็จรูป 27 ก.ค. 2565
16 1902002885 24 ก.ค. 25621902002885D28 เม.ย. 2565อุปกรณ์ตัดเค้ก 27 ก.ค. 2565
17 1902003263 16 ส.ค. 25621902003263D28 เม.ย. 2565ขวด 27 ก.ค. 2565
18 1902003954 1 ต.ค. 25621902003954D28 เม.ย. 2565อุปกรณ์สวมมือสำหรับผู้ป่วย 27 ก.ค. 2565
19 1902004005 3 ต.ค. 25621902004005D28 เม.ย. 2565แก้ว 27 ก.ค. 2565
20 1902004156 16 ต.ค. 25621902004156D28 เม.ย. 2565หลังคาสำเร็จรูป 27 ก.ค. 2565
21 1902004948 6 ธ.ค. 25621902004948D28 เม.ย. 2565เก้าอี้ 27 ก.ค. 2565
22 2002000133 15 ม.ค. 25632002000133D28 เม.ย. 2565เสาเข็ม 27 ก.ค. 2565
23 2002000272 28 ม.ค. 25632002000272D28 เม.ย. 2565อากาศยานไร้คนขับ 27 ก.ค. 2565
24 2002000284 29 ม.ค. 25632002000284D28 เม.ย. 2565ปลอกจับแปรงสีฟัน 27 ก.ค. 2565
25 2002000492 12 ก.พ. 25632002000492D28 เม.ย. 2565ชิ้นส่วนสิ่งก่อสร้าง 27 ก.ค. 2565
[<] Page of 29 [>]Record 1 to 25 of 701
© 2021 DIP