สิทธิบัตรออกแบบที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน
ค้นหาจากชื่อการออกแบบ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 20 [>]Record 1 to 25 of 500
 เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
ชื่อการประดิษฐ์
Name
วันที่ครบกำหนดคัดค้าน
Due Date
1 1802000030 5 ม.ค. 25611925943 ส.ค. 2564ขวด 1 พ.ย. 2564
2 1802000665 7 ก.พ. 25611925953 ส.ค. 2564แจกัน 1 พ.ย. 2564
3 1802000666 7 ก.พ. 25611925963 ส.ค. 2564แจกัน 1 พ.ย. 2564
4 1802001525 18 เม.ย. 25611925973 ส.ค. 2564ตะกร้า 1 พ.ย. 2564
5 1802001527 18 เม.ย. 25611925983 ส.ค. 2564ตะกร้า 1 พ.ย. 2564
6 1802001622 23 เม.ย. 25611925993 ส.ค. 2564ตะกร้า 1 พ.ย. 2564
7 1802001623 23 เม.ย. 25611926003 ส.ค. 2564ตะกร้า 1 พ.ย. 2564
8 1802002408 12 มิ.ย. 25611926023 ส.ค. 2564สร้อยคอ 1 พ.ย. 2564
9 1802002410 12 มิ.ย. 25611926033 ส.ค. 2564สร้อยคอ 1 พ.ย. 2564
10 1802002412 12 มิ.ย. 25611926043 ส.ค. 2564สร้อยคอ 1 พ.ย. 2564
11 1802002360 14 มิ.ย. 25611926013 ส.ค. 2564ก้อนสบู่ 1 พ.ย. 2564
12 1802002687 18 มิ.ย. 25611926053 ส.ค. 2564กระเป๋า 1 พ.ย. 2564
13 1802002861 17 ก.ค. 25611926063 ส.ค. 2564โถสุขภัณฑ์ 1 พ.ย. 2564
14 1802003961 18 ก.ย. 25611926073 ส.ค. 2564เครื่องซักผ้า 1 พ.ย. 2564
15 1802004326 4 ต.ค. 25611926083 ส.ค. 2564แหวน 1 พ.ย. 2564
16 1802004619 26 ต.ค. 25611926093 ส.ค. 2564พวงกุญแจ 1 พ.ย. 2564
17 1802004844 29 ต.ค. 25611926103 ส.ค. 2564อุปกรณ์พิมพ์ลายบนพื้นผิวดินเผา 1 พ.ย. 2564
18 1802004879 9 พ.ย. 25611926113 ส.ค. 2564ชิ้นส่วนปากกา 1 พ.ย. 2564
19 1802004880 9 พ.ย. 25611926123 ส.ค. 2564ชิ้นส่วนปากกา 1 พ.ย. 2564
20 1802004881 9 พ.ย. 25611926133 ส.ค. 2564ชิ้นส่วนปากกา 1 พ.ย. 2564
21 1802004882 9 พ.ย. 25611926143 ส.ค. 2564ชิ้นส่วนปากกา 1 พ.ย. 2564
22 1802004883 9 พ.ย. 25611926153 ส.ค. 2564ชิ้นส่วนปากกา 1 พ.ย. 2564
23 1802004884 9 พ.ย. 25611926163 ส.ค. 2564ชิ้นส่วนปากกา 1 พ.ย. 2564
24 1902000054 4 ม.ค. 25621926173 ส.ค. 2564ขวด 1 พ.ย. 2564
25 1902000055 4 ม.ค. 25621926183 ส.ค. 2564ขวด 1 พ.ย. 2564
[<] Page of 20 [>]Record 1 to 25 of 500
© 2021 DIP