สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุการคุ้มครอง และใกล้หมดอายุการคุ้มครอง (20 ปี)
ค้นหาจากชื่อสิ่งประดิษฐ์ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 868 [>]Record 1 to 25 of 21,677
#เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
เลขที่สิทธิบัตร
Patent No
วันที่จดทะเบียน
Register Date
IPCชื่อการประดิษฐ์
Name
ระยะเวลาคุ้มครอง
1 0601005276 26 ต.ค. 2549875419 พ.ย. 25505249622 พ.ย. 2559A41C 3/04แผ่นบุรองสำหรับการให้นมทารก ไม่เกิน 5 ปี
2 0601005295 26 ต.ค. 254911673715 ต.ค. 25554762612 ม.ค. 2559G08B 13/14กล่องภาชนะพร้อมป้ายที่มีการแสดงเอกลักษณ์ด้วยความถี่วิทยุ ไม่เกิน 5 ปี
3 0601005294 26 ต.ค. 25498784611 ธ.ค. 25504087915 ก.ค. 2557F04D 29/00ปั๊มเชื้อเพลิงที่มีการจัดมอเตอร์และการจัดปั๊ม ไม่เกิน 5 ปี
4 0601005278 26 ต.ค. 2549875439 พ.ย. 25505038311 ก.ค. 2559A61F 13/56สิ่งดูดซับ ไม่เกิน 5 ปี
5 0601005296 26 ต.ค. 25499911725 พ.ย. 2552829677 มิ.ย. 2564C07C 1/24กระบวนการสำหรับการผลิตไอโซบิวทีนและเทอร์เทียรีบิวทานอล ไม่เกิน 5 ปี
6 0601005277 26 ต.ค. 2549875429 พ.ย. 25505398027 ก.พ. 2560A61F 13/15สิ่งดูดซับ ไม่เกิน 5 ปี
7 0601005235 25 ต.ค. 2549854455 ก.ค. 25507827728 ส.ค. 2563H02P 6/00ตัวตรวจจับมุมทิศทาง ไม่เกิน 5 ปี
8 0601005259 25 ต.ค. 25498586510 ส.ค. 2550389927 ก.พ. 2557F25D 23/00ตู้เย็นและเครื่องจักรผลิตตู้เย็น ไม่เกิน 5 ปี
9 0601005255 25 ต.ค. 25498648217 ก.ย. 25505747415 ก.ย. 2560F02D 1/10มอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งเฟส 2 ขั้วในที่ซึ่งมัดขดลวดหลักและมัดขดลวดเสริมออฟเซตอย่างซึ่งกันและกันโดยมากกว่า 90 องศา และได้รับการติดตั้งในร่องที่มีขนาดแตกต่างกัน ไม่เกิน 5 ปี
10 0601005258 25 ต.ค. 25498586410 ส.ค. 2550369296 ก.ย. 2556F02M 37/00มอเตอร์ไฟฟ้าและปั๊มเชื้อเพลิงที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าว ไม่เกิน 5 ปี
11 0601005227 24 ต.ค. 25498784511 ธ.ค. 2550691802 เม.ย. 2562B05B 11/00ตัวปั๊มสำหรับโลชันพร้อมด้วยสปริงที่ติดตั้งไว้ภายนอก ไม่เกิน 5 ปี
12 0601005232 24 ต.ค. 25498861620 ก.พ. 25517577224 เม.ย. 2563B05D 7/14แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมที่ถูกเคลือบใสด้วยฟลูออรีน และวิธีการผลิตสิ่งเดียวกันนี้ ไม่เกิน 5 ปี
13 0601005226 24 ต.ค. 25498784411 ธ.ค. 25506758421 ม.ค. 2562B67B 1/00ตัวปั๊มสำหรับโลชัน ไม่เกิน 5 ปี
14 0601005219 24 ต.ค. 25498532528 มิ.ย. 2550445615 มิ.ย. 2558H05B 6/40เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ ไม่เกิน 5 ปี
15 0601005189 20 ต.ค. 25498779730 พ.ย. 2550425127 ม.ค. 2558B62J 35/00ชุดประกอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงและยานพาหนะแบบนั่งคร่อมที่มีส่วนประกอบดังกล่าว ไม่เกิน 5 ปี
16 0601005187 20 ต.ค. 25498916231 มี.ค. 25515971028 ธ.ค. 2560B32B 3/10ฟิล์ม, บรรจุภัณฑ์ที่เตรียมจากฟิล์มและวิธีการของการใช้ ไม่เกิน 5 ปี
17 0601005196 20 ต.ค. 25498933210 เม.ย. 25518121219 ก.พ. 2564B01D 11/00องค์ประกอบดูดซึมออกซิเจนจากการหล่อและกระบวนการสำหรับการผลิตสิ่งเดียวกัน ไม่เกิน 5 ปี
18 0601005201 20 ต.ค. 25498628730 ส.ค. 25505341419 ม.ค. 2560H04M 7/00การแบ่งส่วนเซ็ตเชิงโครงสร้างและการเข้ารหัสหลายระดับสำหรับช่องสัญญาณตอบสนองเป็นบางส่วน ไม่เกิน 5 ปี
19 0601005177 20 ต.ค. 2549875379 พ.ย. 2550419585 พ.ย. 2557B66B 25/00ระบบการขนส่งผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บันไดเลื่อนหรือทางเดินเคลื่อนที่ ไม่เกิน 5 ปี
20 0601005190 20 ต.ค. 2549875389 พ.ย. 2550407384 ก.ค. 2557B60P 3/22ยานพาหนะแบบนั่งคร่อม ไม่เกิน 5 ปี
21 0601005150 19 ต.ค. 25498531728 มิ.ย. 25505043014 ก.ค. 2559B60K 17/04เครื่องยนต์ซึ่งมีชุดส่งกำลังชนิดแปรผันได้อย่างต่อเนื่องแบบสายพาน ไม่เกิน 5 ปี
22 0601005171 19 ต.ค. 25498894710 มี.ค. 2551389917 ก.พ. 2557B29K 1/00สิ่งของที่มีหลายชั้น และวิธีการของการผลิตของพวกมัน ไม่เกิน 5 ปี
23 0601005140 19 ต.ค. 254910694830 มี.ค. 25547119220 ส.ค. 2562C23C 28/00แผ่นเหล็กเหนียวชุบดีบุกและวิธีการสำหรับการผลิตสิ่งนั้น ไม่เกิน 5 ปี
24 0601005149 19 ต.ค. 2549854395 ก.ค. 2550506634 ส.ค. 2559B62J 35/00โครงสร้างการจัดเครื่องสูบเชื้อเพลิงของยานพาหนะแบบสกูเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี
25 0601005175 19 ต.ค. 2549854415 ก.ค. 2550521602 พ.ย. 2559G06F 21/00สื่อกลางบันทึกสารสนเทศ, อุปกรณ์บันทึก/ถอดแบบและวิธีการบันทึก/ถอดแบบที่มีฟังก์ชันป้องกันการเขียนทับ ไม่เกิน 5 ปี
[<] Page of 868 [>]Record 1 to 25 of 21,677
© 2021 DIP