สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุการคุ้มครอง และใกล้หมดอายุการคุ้มครอง (20 ปี)
ค้นหาจากชื่อสิ่งประดิษฐ์ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 845 [>]Record 1 to 25 of 21,122
#เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
เลขที่สิทธิบัตร
Patent No
วันที่จดทะเบียน
Register Date
IPCชื่อการประดิษฐ์
Name
ระยะเวลาคุ้มครอง
1 0601002823 19 มิ.ย. 2549844689 พ.ค. 25504782328 ม.ค. 2559F02D 41/20อุปกรณ์ฉีดเชื้อเพลิง ไม่เกิน 5 ปี
2 0601002827 19 มิ.ย. 25498378429 มี.ค. 25503555417 เม.ย. 2556F01P 1/02เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศ ไม่เกิน 5 ปี
3 0601002822 19 มิ.ย. 25498415919 เม.ย. 2550263726 ส.ค. 2552G08B 21/00เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม ไม่เกิน 5 ปี
4 0601002832 19 มิ.ย. 25498416019 เม.ย. 25507176230 ก.ย. 2562C22C 38/00ตู้อบร้อน ไม่เกิน 5 ปี
5 0601002824 19 มิ.ย. 25498475430 พ.ค. 25504994220 มิ.ย. 2559A44B 19/26ตัวปรับส่วนสำหรับตรึงปลายสายของสิ่งของ ไม่เกิน 5 ปี
6 0601002828 19 มิ.ย. 25498378529 มี.ค. 25503555517 เม.ย. 2556F02F 1/00เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศ ไม่เกิน 5 ปี
7 0601002809 16 มิ.ย. 25498415719 เม.ย. 25504184416 ต.ค. 2557G03F 1/14สับสเตรตที่เป็นแก้วขนาดใหญ่สำหรับหน้ากากแสงและวิธีการผลิต,สื่อกลางในการบันทึกที่อ่านได้ด้วยคอมพิวเตอร์ และวิธีการเปิดแผ่นกระจกตัวแม่ให้รับแสง ไม่เกิน 5 ปี
8 0601002810 16 มิ.ย. 25498378129 มี.ค. 25503555117 เม.ย. 2556F02B 63/04เครื่องยนต์พร้อมด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและวิธีการประกอบเพื่อการนั้น ไม่เกิน 5 ปี
9 0601002812 16 มิ.ย. 25498378329 มี.ค. 25503555317 เม.ย. 2556F01M 11/12ระบบการตรวจจับระดับน้ำมันเครื่อง ไม่เกิน 5 ปี
10 0601002808 16 มิ.ย. 25498695310 ต.ค. 2550717981 ต.ค. 2562B24D 3/06ล้อยึดโลหะสำหรับการทำให้คายประจุไฟฟ้าจริง และวิธีการสำหรับการผลิตของมัน ไม่เกิน 5 ปี
11 0601002811 16 มิ.ย. 25498378229 มี.ค. 25503555217 เม.ย. 2556F01B77/00เครื่องยนต์อเนกประสงค์ ไม่เกิน 5 ปี
12 0601002802 16 มิ.ย. 25498502914 มิ.ย. 25504181410 ต.ค. 2557A41G 5/00วิธีการผลิตวิกผม ไม่เกิน 5 ปี
13 0601002799 16 มิ.ย. 25498518721 มิ.ย. 25506776328 ม.ค. 2562H02K 21/24ยานพาหนะประเภทที่มีอานนั่งที่จัดให้มีเครื่องจักรไฟฟ้าแบบหมุน ไม่เกิน 5 ปี
14 0601002762 15 มิ.ย. 25498363615 มี.ค. 25504752023 ธ.ค. 2558H01H 21/08อุปกรณ์การสวิตช์ ไม่เกิน 5 ปี
15 0601002780 15 มิ.ย. 25498324522 ก.พ. 2550379287 พ.ย. 2556F16G 13/06โซ่ผนึกและวิธีการผลิตโซ่ผนึก ไม่เกิน 5 ปี
16 0601002753 15 มิ.ย. 25498324322 ก.พ. 25504005419 พ.ค. 2557B62M 25/06กลไกส่งกำลังของยานพาหนะ ไม่เกิน 5 ปี
17 0601002756 15 มิ.ย. 25498324422 ก.พ. 2550389594 ก.พ. 2557F04D 7/00ปั๊ม ไม่เกิน 5 ปี
18 0601002772 15 มิ.ย. 25498204621 ธ.ค. 2549506624 ส.ค. 2559B23Q 41/02เครื่องเคลื่อนย้ายชิ้นงาน ไม่เกิน 5 ปี
19 0601002743 14 มิ.ย. 25498378029 มี.ค. 25505134120 ก.ย. 2559B65G 43/08เครื่องกระจายแคร่ลำเลียง ไม่เกิน 5 ปี
20 0601002708 14 มิ.ย. 25498767120 พ.ย. 25506491817 ก.ย. 2561C23C 22/30สกรูและโครงสร้างการขันยึดสกรู ไม่เกิน 5 ปี
21 0601002717 14 มิ.ย. 25498324222 ก.พ. 2550330573 ก.ค. 2555B22C 9/00วิธีการควบคุมของผสมชนิดขยายตัวได้ ไม่เกิน 5 ปี
22 0601002738 14 มิ.ย. 25498641117 ก.ย. 25507085323 ก.ค. 2562C08G 63/02โพลีเมอร์โพลีเอสเตอร์ในวัฏภาคหลอมเหลวที่มีความหนืดอินทรินสิกสูง (Intrinsic Viscosity) ที่ให้อัตราการสร้างอะซิตัลดีไฮด์ที่ยอมรับได้ ไม่เกิน 5 ปี
23 0601002748 14 มิ.ย. 254911468829 มิ.ย. 25555852320 ต.ค. 2560G06F 7/04เครือข่ายพิสูจน์ตัวจริงที่เป็นตัวแทน ไม่เกิน 5 ปี
24 0601002676 8 มิ.ย. 25498415219 เม.ย. 25504242623 ธ.ค. 2557A61M 5/168หัวปรับควบคุมการไหลของสารเหลวทางการแพทย์และวิธีประกอบโครงสร้าง ไม่เกิน 5 ปี
25 0601002649 8 มิ.ย. 25499178210 ต.ค. 25515865930 ต.ค. 2560A23L 1/30อาหารที่มีลิปิด และแซคคาไรด์ที่ย่อยไม่ได้ ไม่เกิน 5 ปี
[<] Page of 845 [>]Record 1 to 25 of 21,122
© 2021 DIP