สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุการคุ้มครอง และใกล้หมดอายุการคุ้มครอง (20 ปี)
ค้นหาจากชื่อสิ่งประดิษฐ์ เลขที่คำขอ เลขที่ประกาศ เลขที่สิทธิบัตร
[<] Page of 904 [>]Record 1 to 25 of 22,586
#เลขคำขอ
Applicaion No
วันที่ยื่นคำขอ
Filing Date
เลขที่ประกาศ
Public No
วันที่ประกาศ
Public Date
เลขที่สิทธิบัตร
Patent No
วันที่จดทะเบียน
Register Date
IPCชื่อการประดิษฐ์
Name
ระยะเวลาคุ้มครอง
1 0701002476 18 พ.ค. 25508969812 พ.ค. 25517478226 ก.พ. 2563H04W 24ระบบตรวจจับการรั่วซึมของส่วนข้อต่อ ไม่เกิน 5 ปี
2 0701002479 18 พ.ค. 25509397327 ก.พ. 25526681411 ธ.ค. 2561F24C7/02เครื่องประกอบอาหารโดยการใช้ความร้อน ไม่เกิน 5 ปี
3 0701002486 18 พ.ค. 25508969912 พ.ค. 2551564977 ส.ค. 2560B24C 5/04หัวพ่นกระแสที่พุ่งแรงซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นสำหรับเครื่องควบแน่นที่มีสเปรย์หลายชุดซึ่งมีกระแสที่พุ่งแรงหลายส่วน ไม่เกิน 5 ปี
4 0701002484 18 พ.ค. 25509028430 มิ.ย. 25516738711 ม.ค. 2562G01V 3/12วิธีการสำหรับสำรวจชั้นหินใต้ทะเลทางธรณีฟิสิกส์ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่เกิน 5 ปี
5 0701002477 18 พ.ค. 25508949721 เม.ย. 25516880415 มี.ค. 2562A47K 3/28หัวฝักบัวและเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีหัวฝักบัวนั้น ไม่เกิน 5 ปี
6 0701002473 18 พ.ค. 2550981153 ก.ย. 25524710512 พ.ย. 2558A01B 15/20เครื่องสับวัสดุพืชผลทางการเกษตร ไม่เกิน 5 ปี
7 0701002478 18 พ.ค. 25508959630 เม.ย. 25513772525 ต.ค. 2556B29C 43/04เครื่องหล่อแบบสำหรับกดอัดผงและระบบการสร้างอย่างต่อเนื่องส่วนอัดแน่นผงที่ใช้สิ่งเดียวกัน ไม่เกิน 5 ปี
8 0701002457 17 พ.ค. 25509045610 ก.ค. 25517164223 ก.ย. 2562F26B3/00วิธีการของการผลิตสารสกัดบดและเครื่องสำหรับการปฏิบัติวิธีการดังกล่าว ไม่เกิน 5 ปี
9 0701002459 17 พ.ค. 255011586631 ส.ค. 25556587826 ต.ค. 2561C12C 11/07วิธีการหมักน้ำยอดข้าวมอลท์ ไม่เกิน 5 ปี
10 0701002454 17 พ.ค. 255010695430 มี.ค. 25545851420 ต.ค. 2560C12C 7/00วิธีการของการผลิตผลสกัดจากแมชและเครื่องสำหรับการดำเนินการวิธีการดังกล่าว ไม่เกิน 5 ปี
11 0701002460 17 พ.ค. 25509283130 ธ.ค. 25517761729 ก.ค. 2563B01D 53/40พรีมิกซ์สำหรับผลิตตัวกลางการดูดกลืนสำหรับการกำจัดแก๊ซที่เป็นกรดออกจากกระแสของไหล ไม่เกิน 5 ปี
12 0701002456 17 พ.ค. 25509432813 มี.ค. 25526587726 ต.ค. 2561C12C 11/07วิธีการผลิตเครื่องดื่มแบบหมักด้วยยีสต์ ไม่เกิน 5 ปี
13 0701002458 17 พ.ค. 255011441322 มิ.ย. 2555701344 มิ.ย. 2562B01F 3/08วิธีการแบบต่อเนื่องของการผลิตผลสกัดจากของผสมของข้าวมอลท์บดกับน้ำ ไม่เกิน 5 ปี
14 0701002465 17 พ.ค. 25509318130 ม.ค. 25527041921 มิ.ย. 2562C09D 1/00บานกระจกแบบลามิเนทที่เกี่ยวข้องกับเสียง, สิ่งแทรกที่เกี่ยวข้องกับเสียงและวิธีการสำหรับการเลือกสิ่งแทรกสำหรับการหน่วงเสียงที่เหมาะสมที่สุด ไม่เกิน 5 ปี
15 0701002448 17 พ.ค. 25509391027 ก.พ. 25526243311 พ.ค. 2561C01B 17/04กรรมวิธีการฟอกแอมโมเนียโดยใช้กรดแก๊สที่ประกอบด้วยแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไม่เกิน 5 ปี
16 0701002464 17 พ.ค. 25509272219 ธ.ค. 25516571419 ต.ค. 2561C09D 1/00ตัวกระทำปรับพื้นผิวสำหรับโลหะและการใช้ตัวกระทำปรับพื้นผิวนี้ ไม่เกิน 5 ปี
17 0701002440 17 พ.ค. 25509543630 เม.ย. 25522766817 มี.ค. 2553H02K 7/10เบรคระบบลมสำหรับมอเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี
18 0701002455 17 พ.ค. 25501106556 ต.ค. 25546016119 ม.ค. 2561C12C 11/07วิธีการแบบต่อเนื่องสำหรับการผลิตเครื่องดื่มแบบหมักด้วยยีสต์ ไม่เกิน 5 ปี
19 0701002405 16 พ.ค. 25509148519 ก.ย. 25513869827 ธ.ค. 2556F02F 7/00เครื่องยนต์สันดาปภายใน ไม่เกิน 5 ปี
20 0701002432 16 พ.ค. 25508959430 เม.ย. 25516720628 ธ.ค. 2561H02K 21/12โรเตอร์ของมอเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี
21 0701002409 16 พ.ค. 25509016620 มิ.ย. 2551406752 ก.ค. 2557B29D 23/00หน่วยส่งผ่านสำหรับส่วนลำตัวรูปท่อ ไม่เกิน 5 ปี
22 0701002418 16 พ.ค. 255010916013 ก.ค. 2554800903 ธ.ค. 2563A01N 1/00องค์ประกอบสารซักฟอก ไม่เกิน 5 ปี
23 0701002399 15 พ.ค. 25509016520 มิ.ย. 25515393523 ก.พ. 2560B21B 1/08ขาตั้งรีด, โรงรีด และวิธีการรีดแถบโลหะ ไม่เกิน 5 ปี
24 0701002400 15 พ.ค. 25509106720 ส.ค. 25512834929 ก.ค. 2553F16C 3/02เกี่ยวกับเพลาของใบพัดซึ่งมีส่วนปลายขยายใหญ่ ไม่เกิน 5 ปี
25 0701002388 15 พ.ค. 25509271719 ธ.ค. 25517466821 ก.พ. 2563C08G 69/36พอลิอะมีดเรซิน ไม่เกิน 5 ปี
[<] Page of 904 [>]Record 1 to 25 of 22,586
© 2021 DIP